Reference

Što klijenti kažu o nama

Vrste usluga

Trebate li prijevod, lekturu ili poduku iz engleskog jezika?

Prijevod i lokalizacija teksta prenošenje je teksta s jednog jezika na drugi, pri čemu se u najvećoj mogućoj mjeri zadržavaju značenje i stil originalnog teksta.
Ovjereni prijevodi oni su koji nose pečat i potpis ovlaštenog sudskog tumača. Sudski su tumači prevoditelji ovlašteni od strane Županijskog suda koji prevode sve vrste isprava i dokumenata na hrvatski ili strani jezik te prijevode ovjeravaju pečatom. Dokumenti koji se najčešće ovjeravaju jesu diplome, domovnice, certifikati, svjedodžbe, putovnice, vozačke dozvole, sudska dokumentacija, dokumenti vezani za obrazovanje i osposobljavanje itd. Trenutno u ponudi imamo ovjerene prijevode sudskih tumača za engleski, njemački, talijanski, mađarski i francuski jezik. Ovjera sudskog tumača naplaćuje se dodatno uz prijevod.
Postoje dva tipa usmenog prevođenja: konsekutivno i simultano. Konsekutivno prevođenje oblik je usmenog prevođenja koji se obavlja na poslovnim sastancima, sastancima kod odvjetnika ili javnog bilježnika i na skupovima na kojima se okuplja manji broj ljudi. Prijevod se obavlja na način da govornik izloži dio teksta te napravi stanku, za vrijeme koje prevoditelj prenosi informacije ostalim sudionicima na njihov jezik. Simultano prevođenje uglavnom se koristi na skupovima s velikim brojem ljudi, pri čemu su prevoditelji smješteni u posebne kabine te istovremeno slušaju izlaganje i izgovaraju prijevod na ciljani jezik pomoću mikrofona i slušalica. Usluga usmenog prevođenja naplaćuje se po satu prijevoda.
Izrađujemo podnaslove/titlove za igrane i dokumentarne filmove te serije. Usluga izrade podnaslova/titlova naplaćuje se po minuti trajanja video zapisa.
Lektura je pravopisno i jezično ispravljanje i uređivanje te prilagođavanje teksta duhu jezika na kojem je napisan. Znanstveno je dokazano da je vrlo teško ispravljati vlastiti tekst budući da nije lako pronaći vlastite greške ili ispraviti nejasnoće u napisanom tekstu. Vršimo lekturu svih vrsta tekstova na hrvatskom i stranim jezicima.
Pružamo usluge individualne poduke učenika, studenata i odraslih, pripreme za ispit državne mature iz engleskog jezika (viša i niža razina), podučavanje odraslih za rad u inozemstvu s naglaskom na posebnosti i vokabular pojedinog zanimanja.
Izrađujemo životopise i molbe za posao na hrvatskom i stranim jezicima, pripremamo dokumentaciju i ispunjavamo zahtjeve za vizu te pripremamo stručne i znanstvene radove za objavu na hrvatskom i stranim jezicima.

Na službenim internetskim stranicama koriste se tehnički tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.